CeSam Blekinge och eHälsogruppen bjöd in mig för att vara med i det fortsatt arbetet med  att komma vidare med sitt mål- och visions arbete.

Målet är att skapa ett attraktiv eSamhälle och att bli bäst i Sverige på att nyttja digitaliseringens möjligheter. 2020 upplever medborgare i Blekinge stor delaktighet i sin hälsa, vård och omsorg med tillgänglighet som ledord.

Insatserna vi arbetade med under dagen var:

  • Regionalt digitalt eHälsocenter
  • Jag äger min journal
  • Tillgänglighet 24/7