För andra året i rad har jag fått möjligheten att  vara med och driva MY.WAY Det är framgångsrikt projekt som riktar sig till digitalt intresserade ungdomar i åldrarna 18-25 år. På MY.WAY arbetar vi mycket med att stärka deltagarnas självkänsla men också att utveckla deras digitala intresse inom exempelvis spel, digital bild, webb, digitalt ljud, eller design. Vi leder deltagarna via miniprojekt och digitala produktioner – från idé till verklighet. Med stöd av oss stärks deras roll som entreprenör och projektgenomförare kopplat till sin specifika kompetens. Vi matchar även deras engagemang med befintligt näringsliv.  10 deltagare träffas under fem månader och därefter är målet att dem har studier, praktik eller arbete.

Mer om MY.WAY
Facebook 
Instagram