Tobias Larsson, Karlskrona HK, Sydöstrans guldmedalj.