Sommaren 2015 var jag lärare och handledare på BTH för kurserna

  • Startup camp 1 – idé- och konceptutveckling för digitala medier
  • Startup camp 2 – get it done!

Under Startup Camp hade studenten möjlighet att i praktiken testa och publicera sin idé och dess affärsmässighet inom digitala medier. Huvudsyftet med kursen var att realisera ett färdigt koncept på valfri digital plattform.

Undervisningen bestod av föreläsningar, seminarier och enskilda handledningar. Utöver att ge studenterna stöd i sin produktion bestod mycket av mitt tid att ge kontinuerlig feedback eller skapa verktyg för reflektion och lärande.