Ett av mina första uppdrag som Cissi Dahl Consulting är som projektledare för Gilla Karlshamn. Det är en rolig utmaning där jag får möjlighet att arbeta med frågor som intresserade och engagerar mig mycket.

Gilla Karlshamn är initierat av näringslivet i Karlshamn med målet att skapa Sveriges bästa livsklimat. Vi vill tillsammans skapa hjärta för Karlshamn, stärka den lokala stoltheten och öka samarbetet mellan företag, skola, kultur och fritid/idrott. Vi vill välkomna ALLA till Karlshamn och arbetar med jämställdhet, integration och hbtq.

Projektet ägs, drivs och finansieras som en triple helix-lösning mellan det lokala näringslivet, Sparbanken i Karlshamn och Karlshamns kommun. NetPort Science Park är arbetsgivare och ansvarar för det operativa arbetet.


Mer om Gilla Karlshamn
www.gillakarlshamn.se
Facebook/gillakarlshamn
YouTube/Gilla Karlshamn